CYBERSEC

MISJA

Misją CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa.

Naszym celem jest tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego.

CYBERSEC – DIALOG PRZYNOSZĄCY ROZWIĄZANIA

CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

  • Rozmawiamy, analizujemy i na tej podstawie określamy wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej.
  • Tworzymy praktyczne rekomendacje zwiększające efektywność walki z cyberzagrożeniami, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym (NATO, Unia Europejska, poszczególne kraje oraz sektory).
  • Dajemy impuls do wprowadzania nowych regulacji prawnych w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

Konferencja wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie debaty nad strategicznymi wyzwaniami transformacji cyfrowej. W erze nowych i niezwykle trudnych zagrożeń dla Europy, CYBERSEC wskazuje kierunki zmian,  wypełniając jednocześnie lukę w kalendarzu tego typu wydarzeń.