ORGANIZATOR

ik2_logo

 

Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym – think tank – o charakterze non profit, założonym w 2000 r.

W prace Instytutu zaangażowani są naukowcy, pracownicy polskiej i europejskiej administracji oraz praktycy działalności publicznej i społeczno-gospodarczej. Instytut tworzy ekspertyzy i rekomendacje programowe dla europejskich i polskich instytucji publicznych.

Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania dla Polski i Europy, a także dla sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Opracowania Instytutu były i są podstawą zarówno ważnych reform legislacyjnych, jak i merytorycznym wsparciem dla bieżącej działalności osób podejmujących strategiczne decyzje.

Od 2011 roku Instytut Kościuszki realizuje projekt „Cel: Cyberbezpieczeństwo”, który jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa, podmiotów komercyjnych i obywateli. W roku 2016 cyberbezpieczeństwo zyskało miano odrębnego obszaru stając się wizytówką Instytutu. Instytut Kościuszki współpracuje w tym obszarze z kompetentnymi instytucjami państwowymi w Polsce m.in.: Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwem Cyfryzacji, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższą Izba Kontroli, tworząc ekspertyzy, raporty i propozycje legislacyjne. Eksperci Instytutu Kościuszki biorą udział jako mówcy w najważniejszych konferencjach poświęconych sprawom cyberbezpieczeństwa w Europie i na świecie. Komentują również dla mediów wydarzenia związane z tymi zagadnieniami.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Izabela Albrycht – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC

Dr Joanna Świątkowska – Dyrektor Programowy CYBERSEC

 

 

POWERED BY

logo_everest-72_black_red

 

Everest360 to polska agencja eventowa i reklamowa. Specjalizuje się nie tylko w organizowaniu konferencji i kongresów na wysokim poziomie, ale także w marketingu i PR. Everest360 oferuje kompleksowe usługi m.in. z zakresu reklamy tradycyjnej i internetowej, relacji z mediami oraz public affairs.